DISPOZIȚIA NR. 809
din 24 septembrie 2021
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară,
pentru data de 30 septembrie 2021

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 30 septembrie 2021, ora 10,00, ședință desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 30 septembrie 2021 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 36, 47-48, 52 au fost avizate de Comisia de buget și administrație publică.
(2) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 62 a fost avizat de Comisia de urbanism și agricultură.
(3) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1-31, 33-35, 37-46, 49-51, 55-57, 64-101 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică.
(4) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 59-61 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport.
(5) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 32, 53-54, 58, 63, în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 230 septembrie 2021.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

ROMÂNIA Anexa la Dispoziția nr. 809/2021
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
PRIMAR

Proiectul ordinii de zi
al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va
avea loc în data de 30 septembrie 2021, ora 10,00, ședință ce se va desfășura
cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului
Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

SECȚIUNEA I

1. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr.2 Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr.13 Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr.16 Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr.17 Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr.18 Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr.23 Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
8. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Ion Basgan” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Oana-Diana Renea” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Adrian Păunescu” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

16. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național „Al.I.Cuza” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național „Unirea” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Valeriu D.Cotea” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul de Artă „Gheorghe Tăttarescu” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul Tehnologic „G.G.Longinescu” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

23. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

24. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

25. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

26. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul cu Program Sportiv Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

27. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

28. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Clubul Sportiv Școlar Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

29. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Postliceală Sanitară „Hippocrate” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

30. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Palatul Copiilor Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

31. proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii de selecție pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație la Societatea PARKING Focșani S.A.;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

32. proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 36/24.02.2021 privind stabilirea destinației birourilor situate în clădirea Primăriei Municipiului Focșani din Strada Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, etaj I, camerele nr. 107, nr. 108, nr. 109 și nr. 110 pentru organizarea cabinetelor viceprimarilor Municipiului Focșani în mandatul 2020-2024;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

33. proiect de hotărâre privind abrogarea și modificarea unor prevederi din HCL nr. 57/31.03.2021 privind aprobarea dării în administrare pe o perioadă de 1(un) an către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani a unor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului Focșani, în vederea exploatării și întreținerii acestora;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

34. proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Focșani, pe principalele domenii de activitate;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

35. proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 106/2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 414/28.12.2020 privind aprobarea tarifelor practicate și a prețurilor de pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri, utilizate în desfășurarea activității, începând cu anul 2021 de către Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

36. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 414/2020 privind aprobarea tarifelor practicate și a prețurilor de pormire la licitație pentru închirierea unor bunuri, utilizate în desfășurarea activității, începând cu anul 2021 de către Societatea Administrația Piețelor Focșani S.A., cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

37. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării alegerilor și a regulamentului de organizare și desfășurare ale acestora în vederea constituirii Consiliului local al tinerilor din municipiul Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

38. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

39. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 473/2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

40. proiect de hotărâre privind Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 108/2020 privind aprobarea la nivelul Municipiului Focșani a numărului de indemnizaţii lunare cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, adulţilor cu handicap grav ori reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

41. proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii și a criteriilor pentru concursul organizat în vederea numirii directorului gradul II la Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

42. proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 6/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare strada Revoluției, strada Aleea Sudului, str. Cpt. Crețu Florin și strada Aleea Parc” din Municipiul Focșani, județul Vrancea, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

43. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Focșani nr. 466 din 26 octombrie 2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a unor categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare strada Revoluției, Aleea Sudului, strada Cpt. Crețu Florin și Aleea Parc” din Municipiul Focșani, județul Vrancea, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
44. proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 la Hotărârea Consiliului Local Focșani nr. 272 din 3 iulie 2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Focșani”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

45. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Branșament electric la Loc de joacă, str. Prof. Ghe. Longinescu”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

46. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Branșament electric la Loc de joacă, str. Peneș Curcanul”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

47. proiect de hotărâre pentru modificarea Art. 1 și Art.4 la Hotărârea Consiliului Local Focșani nr.8 din 4 Februarie 2021 privind aprobarea predarii catre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administratiei prin Compania Naționala de Investitii „C.N.I” S.A. a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivul de investiții „Refacere infrastructura străzi, sistematizare verticală strada Gheorghe Doja, fundătura Gheorghe Doja, strada Legumelor, strada Plantelor, strada Vasile Pârvan, strada Bahne din municipiul Focșani”, județul Vrancea;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

48. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DALI – Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură stradală și parcări adiacente străzilor Maior Gh. Pastia, M. Kogălniceanu, D. Cantemir, Cuza Vodă – PT8″ din municipiul Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

49. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2021;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

50. proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv Școlar Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

51. proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Palatului Copiilor Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

52. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al PARKING FOCȘANI pe anul 2021 și estimat pe următorii 2 ani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

53. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 76,00 mp. situat în Focșani, str. Aleea Echității nr. 25A, județul Vrancea, T204, P 11172înscris în CF nr. 58812, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către Asociația „Vrancea pentru toți”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

54. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 90,00 mp. (90,00 m x 1,00 m) aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, T79, P416, către SDEE MUNTENIA NORD SA – DEE România – Sucursala Focșani, pentru amplasarea unui LES 0,4 Kv, în vederea realizării lucrării „Branșament electric – alimentare cu energie electrică spațiu comercial” la imobilul situat în Focșani, str. Brăilei nr. 108, proprietatea SC PLUS SALES MER SRL;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

55. proiect de hotărâre privind aprobarea completărilor și modificărilor aduse anexei la Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 383/10.12.2015 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

56. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

57. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniului public în domeniul privat al municipiului Focșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării în condițiile legii;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

58. proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

59. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale aparținând Municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

60. proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului municipiului Focșani – Cristi Valentin Misăilă să încheie contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința din fondul locativ de stat situată în Focșani, bdul. București nr. 27, blocul L2 , ap. 06, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Decretului lege 61/1990, cu modificările și completările ulterioare, a Legii 85/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Sentinței Civile nr. 3957/07.10.2013;
Iniţiatori: consilieri locali, Marcu Livia-Silvia, Costea Ionel

61. proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului municipiului Focșani – Cristi Valentin Misăilă să încheie contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința din fondul locativ de stat situată în Focșani, bdul. București nr. 27, blocul L2 , ap. 26, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Decretului lege 61/1990, cu modificările și completările ulterioare, a Legii 85/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Sentinței Civile nr. 1486/26.02.2021;
Iniţiatori: consilieri locali, Marcu Livia-Silvia, Costea Ionel

62. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr.48614/2021 privind documentația PUZ și a aprobarea Planului Urbanistic Zonal << Elaborare PUZ pentru construire cabinet stomatologic și locuință serviciu P+2E >> – Focșani, str.Mitropolit Varlaam nr.52, nr.cadastral 61872, pe terenul în suprafață masurată de 216 mp;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

63. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 66522/06.07.2021 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere teren în intravilan pentru construire centrală electrică – servicii de echilibrare S.E.N. (capacitate 20 Mwel) + anexe în interes local și de utilitate” – Focșani, str. Militari – extravilan, T. 88, P. 449, număr cadastral 67684, pe terenul în suprafață de 9978 mp, (din acte 10000 mp), județul Vrancea.
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

64. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pentru o perioadă de trei luni, începând cu luna octombrie 2021;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

65. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani, strada Dobrogeanu Gherea, nr. 41, înregistrat în evidența fiscală pe numele Andonie Mircea Constantin;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

66. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani, strada Profesor Dimitrie Caian, nr. 18, înregistrat în evidența fiscală pe numele Banciu Mirela;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

67. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani, Bulevardul București, nr. 15, înregistrat în evidența fiscală pe numele Bogdan Cosmin Cătălin;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

68. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Emanoil Petruț, nr. 1, înregistrat în evidența fiscală pe numele SC CIBERTRANS SRL;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

69. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani, strada Maior Gheorghe Sava, nr. 10, înregistrat în evidența fiscală pe numele Ciobanu Miorița;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

70. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani, strada Maior Gheorghe Sava, nr. 10, înregistrat în evidența fiscală pe numele Ciobanu Vasile;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

71. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani, strada Maior Gheorghe Sava, nr. 10, înregistrat în evidența fiscală pe numele Dandica Constantin;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

72. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani, strada Maior Gheorghe Sava, nr. 10, înregistrat în evidența fiscală pe numele Dandica Margareta;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

73. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Argeș, nr. 35, înregistrat în evidența fiscală pe numele Haret Alexandru;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

74. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Argeș, nr. 35, înregistrat în evidența fiscală pe numele Haret Cosmina;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

75. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Argeș, nr. 35, înregistrat în evidența fiscală pe numele Haret Elena;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

76. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Argeș, nr. 35, înregistrat în evidența fiscală pe numele Haret Emilia Izabelle;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

77. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Argeș, nr. 35, înregistrat în evidența fiscală pe numele Haret Marilena;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

78. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Argeș, nr. 35, înregistrat în evidența fiscală pe numele Haret Spiru-Teodor;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

79. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Argeș, nr. 35, înregistrat în evidența fiscală pe numele Haret Vasile;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

80. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani, strada Argeș, nr. 35, înregistrat în evidența fiscală pe numele Radu-Haret Alina Liliana;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

81. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani, strada Constantin Stere, nr. 57, înregistrat în evidența fiscală pe numele Iordache Maria;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

82. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Mureșului, nr. 9, înregistrat în evidența fiscală pe numele Murgu Carmen-Mădălina;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

83. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Mureșului, nr. 9, înregistrat în evidența fiscală pe numele Murgu David Ioan;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

84. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Mureșului, nr. 9, înregistrat în evidența fiscală pe numele Murgu Iulia;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

85. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Mureșului, nr. 9, înregistrat în evidența fiscală pe numele Murgu Luca-Andrei;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

86. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Mureșului, nr. 9, înregistrat în evidența fiscală pe numele Murgu Narcis-Nicușor;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
87. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Focșani, strada Ecaterina Varga, nr. 56, înregistrat în evidența fiscală pe numele Sîngerean Carmen;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

88. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada I.L. Caragiale, nr. 25, înregistrat în evidența fiscală pe numele Turila Nela;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

89. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani T23, P64/4, CAD 61684, înregistrat în evidența fiscală pe numele Anuțoiu Gigea;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

90. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Vrancei, nr. 60, înregistrat în evidența fiscală pe numele Chitic Ioan;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

91. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Vrancei, nr. 60, înregistrat în evidența fiscală pe numele Chitic Mirela;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

92. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, T23, P64/1, CAD 65597, înregistrat în evidența fiscală pe numele Ciuraru Verginia;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

93. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, CAD 60749-998 înregistrat în evidența fiscală pe numele Dima Iuliana;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

94. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, CAD 60749-998 înregistrat în evidența fiscală pe numele Dima Marian;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

95. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, T70, P4154, CAD 61210 înregistrat în evidența fiscală pe numele Dobrescu Sorin;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

96. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Calea Moldovei T29, înregistrat în evidența fiscală pe numele SC OMNIUM INVEST SA prin lichidator CII Matache Alice Mirela;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

97. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, CAD 66949, înregistrat în evidența fiscală pe numele Robu Andrei Dan;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

98. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, CAD 1207/2/2N; CAD 1207/1/1N; CAD 1207/1/1/3M, înregistrat în evidența fiscală pe numele Sandu Liliana;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

99. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat în Focșani, CAD 1207/2/2N; CAD 1207/1/1N; CAD 1207/1/1/3M, înregistrat în evidența fiscală pe numele Sandu Pavel;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

100. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Piața Obor, nr. 2, înregistrat în evidența fiscală pe numele Țigănescu Liliana Daniela;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

101. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire și teren pentru imobilul situat în Focșani, strada Piața Obor, nr. 2, înregistrat în evidența fiscală pe numele Țigănescu Marian;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

SECȚIUNEA a II-a – Adrese, rapoarte, informări
1. Adresa Instituției Prefectului – județul Vrancea nr. 3143/30.08.2021 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 83261/31.08.2021 emisă urmare controlului de legalitate privind Hotărârile Consiliului local al municipiului Focșani nr. 25-37/2021;
2. Adresa Instituției Prefectului – județul Vrancea nr. 4474/30.08.2021 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 83267/31.08.2021 emisă urmare controlului de legalitate privind Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 57/2021;
3. Adresa Instituției Prefectului – județul Vrancea nr. 4932/01.09.2021 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 83926/01.09.2021 emisă urmare controlului de legalitate privind Hotărârilor Consiliului local al municipiului Focșani nr. 58-66/2021;
4. Adresa Instituției Prefectului – județul Vrancea nr. 7028/22.09.2021 înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 91450/22.09.2021 emisă urmare controlului de legalitate privind Hotărârilor Consiliului local al municipiului Focșani nr. 102-107/2021;
5. Adresa Direcției de Asistență Socială Focșani nr. 9604/07.09.2021 înregistrată la Primăria municipiului Focșani nr. 85958/07.09.2021 privind efectuarea orelor de muncă în folosul comunității de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social în luna august 2021;
6. Comunicarea emisă de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 1539/91/2021 privind anularea HCL nr. 513/2019 prin care s-a aprobat Raportul informării și consultării publicului nr. 75352 din 07.08.2019 privind documentația P.U.Z., și Planul Urbanistic Zonal „PUZ – Reglementări funcțiuni și accese pentru străpungere strada Militari – Anghel Saligny” – Focșani, intravilan, nr. cad. 61185, 61186, 50039, 51618, 54776, 53779, pe terenurile în suprafață de 10.740,0 mp.

SECȚIUNEA a III-a – Diverse

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

Source