DISPOZIȚIA NR. 772
din 30 septembrie 2022
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului
Focşani în şedinţă extraordinară, pentru data de 04 octombrie 2022

Primarul Municipiului Focşani,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 04 octombrie 2022, ora 15,00, ședință desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani din data de 04 octombrie 2022 este prezentat în Anexa care face parte integrantă din dispoziție.
Art. 3 (1) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 1-5, 7-35 în Anexa la dispoziție au fost trimise spre avizare comisiei de buget și administrație publică.
(2) Proiectul de hotărâre înscris la nr. 6 în Anexa la dispoziție a fost avizat de comisia de urbanism și agricultură.
Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului Focșani din data de 04 octombrie 2022.
Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.
Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură.

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

ROMÂNIA                                                                                Anexa la Dispoziția nr. 772/2022
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
PRIMAR

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 04 octombrie 2022, ora 15,00, ședință desfășurată cu participare fizică a consilierilor locali

1. proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea proiectului „Achiziția de autobuze ecologice, stații de încărcare și sisteme asociate, Etapa a 2-a”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect aferente proiectului „Extinderea sistemului de management integrat al traficului și prioritizarea transportului public, inclusiv măsuri de monitorizare a parametrilor de mediu și reducerea poluării, etapa a II-a”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect aferente proiectului „Extinderea sistemului de management integrat al traficului și prioritizarea transportului public, inclusiv măsuri de monitorizare a parametrilor de mediu și reducerea poluării, etapa a III-a”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Sistematizare incintă, refacere teren de sport și gard stradal și construire pavilion” la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Amenajare interioară, dotări și racordare la utilități PT23″ Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

6. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 291/2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Prof. Constantin Stere, str. Ecaterina Varga, str. Bujor, str. Agriculturii, str. Mureșului, str. Cernei, str. Dogăriei, str. Crișana, str. Greva de la Grivița, municipiul Focșani, județul Vrancea”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
7. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 301/2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Refacere trotuare, alei, parcaje și covor asfaltic – strada Mare a Unirii”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

8. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 304/2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură str. Alecu Sihleanu și fundătura, str. Maior Gh. Șonțu și fundătura, str. Aleea Aviatorilor, Aleea Cuza Vodă și fundătura”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

9. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 306/2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură străzi, sitematizare verticală str. Timiș, str. Nicolae Bălcescu, str. Predeal (tronson cuprins între str. Ion Creangă și str. Grigore Ionescu) și reparații și așternere covoare asfaltice carosabil str. Magazia Gării”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

10. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 307/2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură stradală și parcări adiacente străzilor Maior Gheorghe Pastia, Mihail Kogălniceanu, Cuza Vodă – PT8″;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

11. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 308/2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură străzi, sitematizare verticală, parcări, spații verzi și accese pentru str. Nicolae Iorga, str. Oituz (tronson între str. Mărăști și str. Duiliu Zamfirescu), str. Miorița, str. Ștefan cel Mare, str. Eroilor, str. Vămii”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

12. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 309/2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură străzi, sitematizare verticală str. Făgăraș, str. Ghe. Potop, str. Ghioceilor, str. Argeș, str. Dinicu Golescu, str. Zorilor, Piața Victoriei”;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

13. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 28,00 mp. situat în Focșani, str.Alexandru Vlahuță nr. 19, județul Vrancea, T.175, P.9246 înscris în CF 70630, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul Ulmeteanu Marius-Octav;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

14. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

15. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Ion Basgan” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
16. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Oana-Diana Renea” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

17. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

18. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Adrian Păunescu” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

19. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

20. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național „Al. I. Cuza” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

21. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național „Unirea” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

22. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

23. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

24. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

25. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

26. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

27. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

28. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul cu Program Sportiv Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

29. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

30. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul Tehnologic „G.G.Longinescu” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

31. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Clubul Sportiv Școlar Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

32. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Postliceală Sanitară „Hippocrate” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

33. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Palatul Copiilor Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

34. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 292/2022 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

35. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 293/2022 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

Avizat
Secretar general al municipiului Focșani
Marta-Carmen Ghiuță

Source