Contract nr. 93 din 18.10.2021 privind executare lucr[ri pentru obiectivul de investiții: „Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin” Cod CALL3-28

The post Contract nr. 93 din 18.10.2021 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source