Contract nr. 84 din 01.10.2021 privind furnizarea de echipamente IT aferente Lot nr. 1- Computere tip desktop cu monitoare, pentru Municipiului Timişoara, în conformitate cu documentaţia de atribuire, respectiv caietul de sarcini, oferta tehnică şi financiară, termenul de timp anexat ofertei şi obligaţiile asumate prin prezentul contract.

The post Contract nr. 84 din 01.10.2021 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source