Contract nr. 45 din 21.05.2021 privind actualizarea documentației tehnico – economice, asigurarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului, întocmirea auditului energetic final, întocmirea documentației As Built și execuția lucrărilor de construcții-montaj necesare pentru realizarea, finalizarea și recepționarea obiectivului: „Reabilitare construcții, instalații clădire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu” – COD SMIS 129105

The post Contract nr. 45 din 21.05.2021 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source