Contract privind auditarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului ,,Dotarea centrelor sociale „INOCENȚIU M. KLEIN” și ,,SFÂNTUL FRANCISC” Timișoara în contextul crizei sanitare COVID-19″ cod SMIS 2014+ 139116, contract de finanțare nr.353/20.08.2020, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectiv specific 9. 1 – „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”.

Articolul Contract nr.3 din 15.01.2021 apare prima dată în Primăria Municipiului Timișoara.

Source