Contract nr. 29 din 21.04.2021 privind servicii de informare şi publicitate pentru obiectivul „Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara“, cod SMIS 124711, Contract de finanţare nr. 6514/23.11.2020, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 10 „îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale”, Prioritatea de investiţii 10.1 „Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare”, Obiectivul specific 10.1 „Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învăţământului obligatoriu”.

The post Contract nr. 29 din 21.04.2021 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source