Contract privind prestarea serviciului de proiectare aferent obiectivului de investiții „SF+PT – Lucrări de energoalimentare a stațiilor de încărcare, rețea de alimentare locală și platformă de garare pentru autobuze electrice”

Articolul Contract nr. 12 din 8.02.2021 apare prima dată în Primăria Municipiului Timișoara.

Source