PRIMĂRIA ORAȘULUI NEGREȘTI OAȘ
Data anunțului 26.09.2023

CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL „INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN si CONSTRUIRE CASUTE P ( C1-C5) si SPATIU TEHNIC C6” in Orasul Negresti Oas, Str. Luna, Extras CF 112312, Nr. cad. 112312

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII asupra documentelor disponibile la sediul Primariei Orasului Negresti Oas in perioada 26.09.2023-17.10.2023
PUBLICUL ESTE INVITAT SA PARTICIPE LA DEZBATEREA PUBLICA IN DATA DE 18.10.2023, ORA 9, LA PRIMARIA ORASULUI NEGRESTI OAS.
Observatiile pot fi transmise in perioada 19.10.2023 – 24.10.2023.
Raspunsul la observatiile transmise va fi pus la dispozitia publicului in perioada 19.10.2023-28.10.2023 prin:

– afisare la sediul primariei
– publicare pe pagina de internet a primariei, la adresa www.negresti-oas.ro
Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Cionca Angela, adresa Negrești Oaș, str. Victoriei, nr. 95-97, telefon 0261-854845, e-mail [email protected].

Source