În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7 din 1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la afișare, respectiv în perioada 9 mai – 9 iulie 2023, persoanele interesate pot formula eventuale cereri de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului. Cererile se depun la Registratura…

Source

Source