Nr.16102 /08.02.2021

 

 

 

A N U N Ț

 

 

 

 

 

            În conformitate cu prevederile art.7 alin.(1)-(12) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștința cetățenilor municipiului Fetești următorul proiect de hotărâre:

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea și folosirea autorizațiilor speciale de transport (AST) și stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile din municipiul Fetești

 

 

 

     Persoanele interesate pot face propuneri și sugestii în vederea îmbunătățirii acestui proiect, la sediul Primăriei Fetești- Compartiment Relații cu Publicul,  tel 0243/364410 int.123, în termen de 10 zile de la afișarea prezentului proiect de hotărâre.

            Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro.

 

 

 

Data afișării

08.02.2021

 

 

 

Primarul Municipiului Fetești,

Laurențiu-Georgică ȘONCHERECHE

 

Proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea și folosirea autorizațiilor speciale de transport (AST) și stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe străzile din municipiul Fetești (.pdf)

Anunt (.doc) 

Source