Concurs recrutare în vederea ocupării, pe perioada nedeterminată și cu normă întreagă de lucru, a funcției publice de execuție vacante de: Inspector clasa I, grad profesional Asistent – Biroul Impozite și Taxe Locale, Executări Silite

Vizualizare anunț
Vizualizare fișă post