PRIMĂRIA COMUNEI ȘTEFĂNEȘTII DE JOS cu sediul în șos. Ștefănești nr. 116, comuna Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov, în baza prevederilor art. 618 alin (1) lit. b) și alin (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. IV alin (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, organizează concurs recrutare pe perioadă nedeterminată și cu normă întreagă de lucru, în vederea ocupării următoarelor funcții publice de execuție vacante de:

– Polițist local clasa III, grad profesional Principal – Serviciul Poliție locală
– Referent, clasa III, grad profesional Principal – Compartiment Administrarea Domeniului Public Și Privat, Protecția Mediului Și Fond Locativ
– Inspector, clasa I, grad profesional Principal – Compartiment Relații cu Publicul, Cultură și Recreere

Vizualizare document Source