Număr: 6671/27.03.2024 A N U N T PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNAVENI, JUDEȚUL MUREŞ în baza HG nr. 1336/2022 și  art. VII Source