Primăria comunei Tazlău, cu sediul in comuna Tazlău, str. Ștefan cel Mare nr.130, județul Neamț, în temeiul prevederilor art.464 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, art.17 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă
de consilier clasa I. grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Autoritate Tutelară și Protecție Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tazlău, județul Neamț pe perioada nedeterminată, cu durata normală a timpului de lucru (8 ore/zi, 40 ore/săptămână) .
Concursul se va desfășura in baza art. II din legea nr.203/2020 pentru modificarea și completarea legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

FIȘIERE ATAȘATE

ianuarie 14, 2021

ianuarie 14, 2021

Source