PRIMĂRIA COMUNEI ȘTEFĂNEȘTII DE JOS cu sediul în șos. Ștefănești nr. 116, comuna Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată și cu normă întreagă de lucru, a funcțiilor publice de conducere vacante de :
– Șef Serviciu – Serviciul Economic, Buget și Investiții
– Șef Serviciu – Serviciul Relații cu Publicul, Administrație Publică, Autorizări și Transporturi
– Șef Serviciu – Serviciul Dezvoltare Locală, Registrul Agricol și Protecția Mediului

Vizualizare anunț