Primaria comunei Hereclean organizeaza in data de 24-26.02.2020, concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartiment buget finante impozite si taxe locale, salarizare si resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hereclean.

Source