Spitalul Clinic Municipal de Urgența Timișoara derulează in calitate de lider de parteneriat, împreună cu Spitalului Clinic Județean de Urgenta „Pius Brânzeu” Timisoara in calitate de partener 1, proiectul „Dezvoltarea unui sistem regional de centre medicale de excelenta in screening prenatal in Regiunea de Vest”, Cod Smis 149478, finanțat de către Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 in cadrul Axei prioritare 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Valoarea totală a proiectului: 12,093,868.29 lei

Durata proiectului: 31 luni( Iunie 2021 – Decembrie 2023 )

Obiectiv general: Îmbunătățirea accesului populației la programe de sănătate si la servicii medicale de prevenție, screening prenatal, diagnostic si tratament precoce pentru principalele patologii ale gravidei si copilului, cu impact asupra îmbunătățirii stării de sănătate a mamei si copilului si reducerea riscului de deces infantil si matern în Regiunea Vest.

Principalele activități preconizate:

 • Desfășurarea acțiunilor aferente achiziționării echipamentelor necesare si/ sau a serviciilor necesare pentru derularea activităților/ sub-activităților de screening prenatal, inclusiv al celor necesare înființării si funcționarii centrelor de screening prenatal
 • Activități de identificare, informare, mobilizare si de acordare de sprijin pentru grupul ținta beneficiar al serviciilor de screening
 • Masuri de screening prenatal – viitoarele mame pot beneficia de unul sau mai multe dintre următoarele servicii medicale :

1. Supravegherea sarcinii normale

3. Screening prenatal (S11- S19+6 zile)

4. Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (edem gestațional)

5. Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (hiperemia gravidia ușoara)

6. Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (evaluarea gravidelor cu uter cicatriceal în trimestrul III)

7. Monitorizarea sarcinii cu risc crescut la gravida cu tulburari de coagulare/ trombofilii ereditare si dobândite.

 • Alte servicii medicale care se vor acorda în cadrul proiectului sunt: Amniocenteză; Biopsia de vilozități coriale; Monitorizarea si tratamentul talasemiei si hemofiliei; Cordocenteză.
 • Sprijin pentru înființarea/ asigurarea funcționalității centrelor de screening prenatal
 • Până la finalizarea implementării proiectului, se va asigura funcționalitatea a doua centre de screening prenatal in structura partenerilor de proiect- Spitalul Clinic Județean de Urgenta Timisoara si Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.
 • Organizarea a 4 grupuri de sprijin pentru viitoarele mame
 • Organizarea a 4 forumuri pentru informare, educare, conștientizare a viitoarelor mame

Rezultate preconizate :

 • 2 centre de screening prenatal funcționale
 • minim 2100 persoane din județele aferente Regiunii Vest (Arad, Hunedoara, Caras-Severin si Timis) vor beneficia de programe de sprijin (screening) sub forma serviciilor de screening prenatal, din care 1197 persoane (57%) aparțin grupurilor vulnerabile
 • minim 400 persoane vor beneficia de alte masuri de screening prenatal :

– minim 300 persoane vor beneficia de amniocenteză

– minim 60 persoane vor beneficia de biopsie de vilozități coriale

– minim 20 persoane vor beneficia de monitorizarea si tratamentul talasemiei si hemofiliei

– minim 20 persoane vor beneficia de cordocenteză

 • echipamente medicale performante achiziționate pentru cele doua centre de screening prenatal.

Ramona Gidea

Purtător de cuvânt SCMUT

The post Comunicat privind proiectul „Dezvoltarea unui sistem regional de centre medicale de excelenta in screening prenatal in Regiunea de Vest”, Cod Smis 149478 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source