COMUNICAT privind Programul operațional de ajutorarea persoanelor defavorizate

Începând din 27.04.2023, se distribuie tranșa a VI-a de pachete cu produse alimentare către persoanele înscrise pe listele iniţiale în cadrul POAD 2022-2023, program derulat în baza O.U.G. nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate.

            Primăria Municipiului Timişoara, prin Direcţia de Asistenţă Socială, distribuie pachetele cu produse alimentare provenite din stocurile de intervenţie comunitară, către persoanele beneficiare de venit minim garantat, respectiv alocație pentru susținerea familiei, în perioada 27aprilie 2023 – 12 iunie 2023, de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00.

            Distribuireapachetelor cu produse alimentare se va face din locația situată pe strada Lorena nr.35,doar pentru persoanele cu domiciliul/reședința pe raza municipiului Timișoara.Toți beneficiarii care ridică produse alimentare trebuie să prezinte actul de identitate în original și copie, atât pentru titulari, cât și pentru membri familiei care beneficiază de sprijin.

Conform art.3, lit. a și b din O.U.G. nr.84/2020, pot beneficia de pachetele cu produse alimentare următoarele categorii de persoane:

“a) membri familiilor şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

b) membri familiilor beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;”

            Atragem atenția asupra faptului că, și de această dată, pachetul cu produse alimentare conține următoarele:făină albă de grâu, mălai, paste făinoase, ulei, zahăr, orez, conservă carne de vită, conservă carne de porc, conservă pateu de ficat de porc, compot de fructe, gem de fructe, gem de fructe dietetic și cântărește aproximativ 25 de kg.

Persoanele care fac parte din mai multe dintre categoriile prevăzute mai sus beneficiază de ajutoare alimentare o singură dată în cadrul programului anual şi pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţin la data distribuirii ajutoarelor alimentare.

            După data de 12 iunie și doar în cazul în carevor rămâne pestocproduse neridicate, acestea vor fi distribuite către persoanele cu dizabilități gradul I și II (grav și accentuat), precum și altor categorii vulnerabile prevăzute la art.3, lit.c) din O.U.G. 84/2020.

The post first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source