Comunicat de presă PUG

“Planul Urbanistic General al orașului Comarnic va fi elaborat în format GIS, în cadrul unui proiect pe fonduri europene!
? (PUG-ul) este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor ce compun unitatea teritorial-administrativă de bază.
? Este „planul de bază” ce conține regulile aplicabile, în mod general, în ceea ce privește dezvoltarea suprafețelor municipiilor, orașelor și comunelor (suprafețe intravilane și extravilane).
– modernizarea șoselelor, a străzilor, extinderea intravilanului, a infrastructurii de apă, gaze naturale, canalizare.
❓ De ce este important PUG?
Are o importanță majoră în calitatea vieții locuitorilor unui oraș având reglementări pe termen mediu și lung – delimitări ale teritoriului,în funcție de anumite criterii:
intravilan sau extravilan;
zonă de locuit, spatii verzi, transporturi, servicii;
zonă protejată;
zonă de risc;
zonă de construit sau cu restricții de construire;
suprafață rezervată obiectivelor de utilitate publică

Source