“Înfiinţare Centru de Zi Maria”(link afiş)

Obiectivul proiectului: Amenajarea şi dotarea unui Centru de zi. Centrul va funcţiona în acelaşi corp de clădire cu medicii de familie, la etaj, mansardă şi subsol; întreaga clădire va fi reabilitată energetic (inclusiv cabinetele medicale existente).
În acest Centru de zi, un număr de aprox. 45 de copii, proveniţi în special din familii mai nevoiaşe, vor beneficia de servicii de tip afterschool, hrană şi igienă personală.

Valoarea totală a proiectului: 2.159.993,90 lei

Valoarea contribuţiei comunitare a proiectului: 1,865.708,20 lei 

Data finalizării proiectului: 18.10.2024

Codul proiectului: 1922760751-PNRR/2022/C13/I1

Source