Comunicare de acceptare oferta de vânzare- Văduva Bicușor Tiberiu

Source