În zilele de 27 și 28 februarie, se pot depune cererile pentru obținerea avizelor privind desfăşurarea activităţii de comerţ stradal pentru comercializarea produselor specifice zilei de 8 Martie, respectiv activităţi comerciale ocazionale cu flori de sezon și aranjamente florale.

Actele necesare pentru obținerea avizului de comercializare sunt:      

  • cerere tip, care se obţine de la ghişeul 8 sau 9, camera 12 sau de pe site-ul primăriei, www.primariatm.ro, secţiunea Formulare Online – Activităţi Comerciale;
  • copie după atestatul de producător flori și carnetul de comercializare, în termen de valabilitate;
  • copie după Certificatul Unic de Înregistrare și certificat constatator obținut de la Registrul Comerțului, în care se regăsesc activitățile desfășurate în afara sediului social sau la terți, precum și dovada autorizării codului CAEN aferent comerțului cu flori;
  • copie după buletin/carte de identitate.

Amplasamentele se atribuie în ordinea cererilor înregistrate la ghişeu, în limita locurilor disponibile, cu condiţia respectării tuturor exigenţelor stabilite. Se va acorda o singură locaţie pentru fiecare solicitant.

Comercializarea florilor de sezon și a aranjamentelor florale va fi permisă în perioada 5 – 8 martie 2023, în următoarele locaţii, pe o suprafaţă de 2 mp/amplasament:

Nr. Crt.Locatie/ AmplasamentNumar locuri/amplasamente
1Piaţa Libertăţii5
2Str. Mărăşeşti (de la str. Brediceanu spre str. Gheorghe Dima)5
3Piaţa A.Mocioni – platou Profi3
4Bd. Regele Carol I ( de la str. Gen.I.Dragalina până la I.Vacarescu, partea dreaptă)3
5Piaţa Nicolae Bălcescu ( în faţa şcolii Grigore Moisil)5
6Bd. Dâmboviţa – platou (vis-à-vis de restaurant Nora)5
7Calea Sagului colţ cu str. Ana Ipătescu3
8Platou Şcoala Generală Nr. 305
9Calea Buziaşului – platou Profi5
10Str. S. Bărnuţiu – Calea Dorobanţilor (zona Modern)5
18Str. Sf. Ap.Petru şi Pavel colț cu str. Sever Bocu3
20Calea Torontalului – platou5
21Str. Circumvalaţiunii colţ cu Gheorghe Lazar (platou Lensa)3
23Str. Gheorghe Lazăr colţ cu bd. Cetăţii – platou Profi3
24Calea Martirilor (platou Prospero)3
 Total61

Taxele corespunzătoare obținerii acestor avize sunt: taxa de autorizare, în valoare de 73 lei, taxa de imprimat – 6 lei şi taxa de ocupare a domeniului public – 2 lei/mp/zi, respectiv 3 lei mp/zi pentru Piaţa Libertăţii, str. Mărăşeşti. Taxele trebuie achitate anticipat pentru toată perioada de autorizare, la casieria camerei 12, în momentul înregistrării cererii.

Pentru buna desfășurare a acestor activități, operatorii economici au următoarele obligații:

  • să dețină, la locul de vânzare, Avizul pentru desfăşurarea comerţului stradal, eliberat de către Compartimentul Autorizare Activităţi Comerciale şi Publicitate, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public – în original, documentul de identitate al vânzătorului, care să coincidă cu identitatea persoanei menţionate în avizul solicitat. Încălcarea acestor prevederi legislative, atrage sancţionarea contravenţională a persoanei sau reprezentantului firmei în cauză, de către agenţii constatatori, cât şi retragerea avizului de către emitent;
  • să efectueze salubrizarea permanentă a amplasamentului ocupat; încălcarea acestei prevederi conduce la retragerea avizului eliberat de către autoritatea locală a municipiului Timişoara;
  • să nu cedeze dreptul de folosinţă asupra amplasamentului ocupat de către deţinătorul avizului unei terțe persoane; în caz contrar, se va retrage avizul, iar contravenientul va fi sancționat conform legii;
  • să nu comercializeze alte produse decât cele menţionate în aviz;
  • să respecte toate reglementările fiscale prevăzute de legislaţia în vigoare.

Serviciul Comunicare

The post Comercializarea florilor și produselor specifice zilei de 8 Martie first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source