La data de 1 iulie 2021, la Direcția de Asistență Socială Focșani, erau înregistrate un număr de 447 contracte individuale de muncă ale asistenților personali.
  Pe parcursul lunii iulie 2021 au expirat sau sunt în curs de expirare un număr de 6 certificate de încadrare în grad de handicap „grav cu asistent personal”, astfel:
-un certificat a expirat la data de 02.07.2021 iar contractul individual de muncă a încetat la data de 05.07.2021; angajatei i s-au întocmit actele de șomaj deoarece îndeplinește condițiile pentru șomaj și astfel nu va pierde vechimea și continuitatea în muncă precum și asigurările sociale și de sănătate și a depus dosar de angajare în baza noului certificat eliberat;
-un certificat a expirat la data de 09.07.2021 iar contractul individual de muncă a încetat la data de 12.07.2021; angajatului i s-a eliberat o adeverință de vechime în muncă pentru a-și depune dosarul la Casa de Pensii Vrancea pentru recalcularea pensiei și și-a depus depus dosar de angajare în baza noului certificat eliberat;
-un certificat a expirat la data de15.07.2021, iar contractul individual de muncă a încetat în 16.07.2021; persoana în cauză nu întrunește condițiile pentru șomaj dar nici bolnavul al cărui asistent personal este, nu are încă un nou certificat de încadrare, deci teoretic nu i s-ar fi putut prelungi contractul de muncă. Actele pentru obținerea unui nou certificat sunt depuse la comisia de handicap din cadrul D.G.A.S.P.C. și sunt în curs de eliberare;
-un certificat a expirat la data de 16.07.2021, iar contractul individual de muncă a încetat în data de 19.07.2021; angajatei i s-au întocmit actele de șomaj deoarece îndeplinește condițiile pentru șomaj și astfel nu va pierde vechimea și continuitatea în muncă precum și asigurările sociale și de sănătate; totodată angajata a depus dosar de solicitare angajare asistent personal în baza noului certificat de încadrare;
-mai sunt doi asistenți personali ai căror contracte individuale de muncă le vor înceta în perioada imediat urmatoare, respectiv 24.07.2021 și 31.07.2021. Astfel, declarația viceprimarului municipiului Focșani, Dimitriu Ana Maria, conform căreia sunt aproximativ 500 de asistenți personali, pentru care contractele individuale de muncă vor expira în luna iulie, este falsă.
La momentul actual, astăzi 21.07.2021, există 15 cereri de solicitare pentru angajare ca asistent personal depuse și 10 cereri de solicitare pentru a beneficia de indemnizație de însoțitor, indemnizații care trebuiau puse în plată la data de 01.07.2021.

Direcția de Asistență Socială Focșani

Source