Primăria orașului Pantelimon cu sediul in strada Sfântul Gheorghe nr.32, CUI 4420759 este Organizatorul evenimentului.        

Evenimentul se va desfășura în ziua de 23.07.2021, în incinta complexului Lebăda, situat în Bd. Biruinței nr.3, oraș Pantelimon, județ Ilfov.

Prezentul regulament se adresează:

 1. persoanelor care participa la eveniment. Evenimentul este cu intrare liberă;
 2. oricărei persoane care se află în interiorul spațiului de desfășurare a evenimentului sau în zona dedicată accesului la eveniment.

Prin participarea la eveniment, persoanele prezente (voluntarii, colaboratorii și orice terțe persoane care interacționează în mod direct și indirect cu evenimentul ) acceptă și sunt de acord cu termenii și condițiile din prezentul Regulament.

În cazul nerespectării dispozițiilor acestuia, organizatorul își rezervă dreptul de a nu permite accesul în cadrul evenimentului sau, după caz, de a solicita părăsirea spațiului de desfășurare a acestuia.

Accesul la eveniment este permis începând cu ora 19:30, în limita locurilor disponibile, proiecția filmului urmând a incepe la ora 21.30.

Pe toata durata evenimentului participantii sunt obligati să poarte mască de protecție, care trebuie să acopere atât gura, cât și nasul, să respecte spatiile/ circuitele marcate de organizator, fluxurile de intrare-iesire separate, unice, marcate, pentru facilitarea menținerii distanței fizice, regulile de distanțare fizica, cele de acces, precum si cele mentionate in prezentul regulament.

Primăria orașului Pantelimon își rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o înştiinţare în prealabil a Participantului.

Primăria orașului Pantelimon  își rezervă dreptul de a anula sau amâna evenimentul, de a opera modificări în programul anunțat, de a modifica ora fimului. Orice modificare va fi adusă la cunoștința publicului pe pagina de facebook si/sau website-ul institutiei.

Evenimentul este organizat cu respectarea măsurilor igienico-sanitare și reglementărilor în vigoare privind prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, obiectele de mobilier din spațiul destinat desfășurării evenimentului fiind dezinfectate înainte de eveniment.

Accesul este permis persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 la 10 zile după finalizarea schemei complete de vaccinare, celor care prezintă un test negativ RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, precum si persoanelor care se afla în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2. Minorii sunt exceptați de la prezentarea dovezilor medicale de orice fel, existant obligativitatea purtarii mastii in cazul copiilor peste 5 ani.

Pe perioada evenimentului, Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Participanţii iau la cunoştinţă că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite orice fel de pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale sau a demara orice fel de solicitări sau acțiuni, inclusiv acțiuni în justiție, cu privire la acestea. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale (ex: Facebook) şi de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel participantul.

Este interzisă realizarea de fotografii sau materiale video fără acordul explicit din partea organizatorului.

Nerespectarea dispozițiilor prezentului Regulament oferă dreptul organizatorului de a solicita participantului părăsirea spațiului de desfășurare a evenimentului.

 1. Accesul participantilor

1.1 Accesul tuturor participanților la eveniment este gratuit, în limita a cel mult 300 de participanti cu locuri pe scaune, în spațiul special amenajat.

1.2 Accesul la eveniment se va face începând cu ora 19.30, pe calea de acces stabilită de organizator, cu respectarea de catre participanti a distantarii de 1.5 m.

Accesul la eveniment se face doar pe baza unei bratari pusa la dispozitie de catre organizator. Participanții pot intra și ieși de câte ori doresc de pe perimetrul evenimentului, dacă au la mână o brățară intactă. Doar o bratara intacta, purtata la mana asigura participantului dreptul de a intra in perimetrul evenimentului.

Organizatorul isi rezerva dreptul (prin colaboratorii sai) de a verifica constant bratara, atat la intrarea in incinta evenimentului, cat si pe tot perimetrul evenimentului.

Pierderea, avarierea sau distrugerea bratarii este responsabilitatea exclusiva a participantului. Pierderea, avarierea sau distrugerea bratarii nu mai ofera participantului niciun drept, acesta putand fii obligat sa paraseasca perimetrul evenimentului. Brăţările rupte, dezlipite sau lipite nu sunt valide şi nu vor fi schimbate de catre organizatori.

1.3 Accesul minorilor  este permis in spatiul de eveniment numai cu conditia ca acestia sa fie insotiti de adulti (părinți, bunici, reprezentanți legali). De asemenea, copilul NU va putea părăsi zona evenimentului neînsoțit de către adult, cu excepția situațiilor deosebite, precum evacuarea participanților sau unei părți a participanților, sau cazurile medicale (situații în care va fi însoțit de personal medical).

Adultul este răspunzător pentru protectia si siguranța copilului, precum și pentru faptele copilului.

1.4 Persoanele cu dizabilitati beneficiaza de o zona special amenajata, indicata in dreapta ecranului principal.

1.5 Accesul la eveniment se va face după efectuarea triajului observațional/ epidemiologic si termometrizarea participantilor, măsurarea temperaturii corporale efectuându-se prin termometru noncontact.

1.6 Accesul la eveniment va fi permis numai în condițiile purtării de mască (medicală/nonmedicală), care pentru a oferi o protectie eficace trebuie să acopere atât gura, cât și nasul. Organizatorul va pune la dispoziția participanților recipiente/ coșuri de gunoi cu capac pentru depozitarea măștilor.

1.7 Accesul la eveniment va fi permis numai în conditiile în care participanti își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant, care va fi pus la dispoziție de către organizator, prin plasarea de dispenser cu soluții dezinfectante la intrare, în spațiul delimitat al evenimentului,

1.8 Fiecare participant are obligația de a ocupa un loc marcat din spațiul de eveniment. Pe întreaga durată a evenimentului participanții sunt obligați să își păstreze locul ocupat/stabilit și să nu se deplaseze pe alte scaune/ locuri.

2.Interdicții și permisiuni

2.1 Participanții sunt obligați să se supună controlului corporal sumar, triajului observațional/ epidemiologic, termometrizarii si sa permita controlul bagajelor, iar cei cu varsta peste 14 ani trebuie sa detina in permanenta asupra lor un act de identitate valabil, pentru a face dovada varstei.

Organizatorul își rezervă dreptul de a interzice accesul sau, eventual, de a evacua din cadrul evenimentului:

 • persoanele ce refuză controlul de securitate, triajului observațional/ epidemiologic, termometrizarea/verificarea temperaturii.
 • persoanele care prezintă un pericol pentru siguranța și confortul celorlalți participanți, respectiv care prezinta simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală modificată) și/ sau care înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,3°C.
 • persoanele care refuză dezinfectarea mâinilor,
 • persoanele care nu poarta masca de protectie, care refuza purtarea măștilor de protecție/ si/sau care poarta masca de protectie necorespunzator fara să acopere atât gura, cât și nasul;
 • persoanele agresive,
 • persoanele aflate sub influența drogurilor sau alcoolului,
 • persoanele care manifestă forme de comportament violent sau care îi deranjează pe ceilalți participanți,
 • persoanele care prezintă un comportament ce contravine bunei desfășurări a evenimentului,
 • persoanele care sunt suspecte de punerea în pericol a altor participanți sau a bunei desfășurări a evenimentului,
 • copiii și minorii neînsoțiți de un adult (accesul acestor persoane în zona evenimentului va fi interzis, dar, în cazul în care ele se află deja în zona evenimentului, copiii/ minorii nu vor fi evacuați, organizatorul urmând a înștiința de îndată organele de politie abilitate).

Fiecare participant are obligația să prezinte un comportament civilizat față de toate celelalte persoane ce se regăsesc în cadrul evenimentului, prin care să nu aducă atingere drepturilor și intereselor legitime ale altor participanți, organizatorului și partenerilor acestuia.

Participanții sunt obligați să își supravegheze în permanență și cu atenție copiii și/sau minorii pe care îi însoțesc și să NU își lase nesupravegheate bunurile.

De asemenea, participanții sunt rugați să fie vigilenți și, în cazul în care observa eventuale incidente, care pot pune în pericol participanții, bunurile acestora sau desfășurarea evenimentului, să se adreseze de îndată celui mai apropiat reprezentant al Organizatorului, polițist local, agent de pază sau voluntari identificați cu ecusoane.

Fiecare participant este răspunzător pentru pagubele provocate, iar Organizatorul NU este responsabil pentru eventualele pierderi, furturi, deteriorări (parțiale sau totale) sau orice alte acțiuni/omisiuni din partea unei terțe persoane (inclusiv reprezentantul unui partener) a cărei consecința este diminuarea valorii unui bun (inclusiv aparatura foto/video a membrilor presei).

2.2 Organizatorul se va afla în permanentă la dispoziția participanților, pentru a ajuta la menținerea bunei atmosfere și pentru evitarea eventualelor situații neplăcute.

În acest sens, organizatorul își rezervă dreptul de a bloca temporar accesul participanților în anumite perimetre, în cazul in care considera ca respectivele perimetre si-au atins capacitatea maximă în care evenimentul se poate derula în condiții de siguranță.

Organizatorul NU este răspunzător pentru deteriorarea stării de sănătate a vreunui participant, cauzata de o afecțiune preexistenta, cumulata cu elementele specifice unui astfel de eveniment (exemple: aglomerație, zgomot, echipamente de iluminat).

De asemenea, organizatorul NU este răspunzător pentru deteriorarea stării de sănătate a vreunui participant, ca urmare a acțiunii/omisiunii unui alt participant, unui partener sau a altei persoane care nu se află în niciun raport cu organizatorul.

2.3 Este interzis accesul in cadrul eveniment cu:

 • animale de companie,
 • băuturi alcoolice,
 • substanțe psihoactive,
 • orice fel de obiecte contondente sau care pot fi considerate periculoase, arme albe, bricege, lanțuri etc.,
 • materiale, substanțe sau produse pirotehnice,
 • spray-uri (inclusiv spray-uri pentru autoapărare),
 • orice fel de recipiente de sticla (inclusiv sticle de parfum sau de crema) sau de metal,
 • produse cosmetice ce conțin lichide inflamabile,
 • lasere sau lampioane chinezești,
 • bidoane de plastic, cutii de conserve, cutii de băutură,
 • banner-e susținute de bete,
 • aparate de filmat și alte accesorii, în special de dimensiuni mari, orice fel de trepiede, blițuri detașabile (fiind interzisa orice fel de fotografiere realizata cu bliț sau printr-o altă modalitate care poate deranja bunul mers al evenimentului sau pe ceilalți participanți),
 • orice fel de substanțe interzise prin lege.

Fumatul este permis doar in spatiile special amenajate.

2.4 Este permis accesul in cadrul evenimentului cu:

 • medicamente eliberate in baza prescripției medicale aferente (document ce trebuie prezentat, in caz de solicitare din partea organizatorului),
 • pelerine de ploaie (in ceea ce privește eventualitatea ploii),
 • scaune rulante specifice (in ceea ce priveste persoanele cu dizabilitati locomotorii)
 • aparate de fotografiat, inclusiv DSLR profesional, doar cu acordul explicit al organizatorului (organizatorul își rezervă dreptul de a stabili locuri/zone in care cu fotografierea si filmatul sa fie interzise; in caz de nerespectare, organizatorul are dreptul de a prelua aparatul foto/video strict pentru a șterge respectivele înregistrări, rămânând la latitudinea sa daca dispune si evacuarea participantului/participanților).

2.5 Este interzis accesul participanților in spațiul destinat proiecției filmelor (ecran de proiecție, generator de curent, locurile unde vor fi amplasate echipamentele necesare realizării proiecției cinematografice).

2.6 Se interzice accesul cu mâncare și băutură în locatie, cu excepția băuturilor îmbuteliate în recipiente individuale, cu capac (sticle cu apă sau băuturi răcoritoare non-alcoolice), fără paie de unică folosință, mâncare ambalată individual, sigilată.

Precizam ca in cadrul evenimentului se va pune la dispozitia participantilor o zona special amenajata, care va functiona pe intreaga durata a evenimentului, cu respectarea normelor în vigoare, pentru achiziționarea de mâncare ambalată individual, sigilată și băuturi (apă sau băuturi răcoritoare non-alcoolice) îmbuteliate în recipiente individuale, cu capac, fără paie de unică folosință.

2.7 Participanților le sunt interzise în cadrul evenimentului orice formă de activitate economică de orice fel (inclusiv promovarea serviciilor proprii sau prestate de o altă persoană) sau publicitara, demonstrațiile, manifestațiile si mitingurile de orice natura, împărțirea de pliante, încercările de îndoctrinare a altor participanți, precum si orice alte manifestări de comportament care pot afecta buna desfășurare a evenimentului sau buna dispoziție a altor participanți.

3.Zona de prim ajutor

3.1 Zona de prim ajutor va fi amplasata in dreptul accesului general si va fi indicata in mod vizibil pentru toți participanții (PUNCT INFO).

În cazul în care participantul nu se poate deplasa, acesta este rugat sa ceara ajutorul celui mai apropiat reprezentant al organizatorului sau agent de paza.

4.Răspunderea organizatorului. Dispute

4.1 Suplimentar fată de situațiile mai sus indicate, organizatorul NU își asumă răspunderea pentru:

 • nicio pretenție ridicată de către persoane care vor fi pătruns în zona evenimentului fără a avea dreptul sau cu încălcarea Termenilor si condițiilor ori a legii;
 • nicio pretenție privind acțiuni, omisiuni, evenimente s.a.m.d., realizate in afara zonei evenimentului,
 • eventualele întârzieri în evacuarea publicului larg din zona evenimentului, cauzate de acesta sau de alți factori externi,
 • durata procesului de intrare in zona evenimentului,
 • modificarea anumitor segmente ale evenimentului, necesare bunei desfășurări a acestuia,
 • calitatea și/sau conformitatea produselor, serviciilor și obiectelor de merchandise comercializate de către parteneri,
 • nicio pretenție întemeiată pe acțiune sau omisiune din partea unui alt participant, unui partener sau a altei persoane care nu se afla în niciun raport cu organizatorul,
 • nicio pretenție întemeiată pe un eveniment cauzat de un lucru de a cărui paza juridica NU este responsabil organizatorul,
 • nicio pretenție atunci când este întemeiată pe o cauza în privința căreia legea prevede înlăturarea răspunderii organizatorului,
 • nicio pretenție, în mod integral, atunci când este întemeiată pe o cauză în privința căreia legea prevede limitarea răspunderii organizatorului.

4.2 Orice persoană care are pretenții împotriva organizatorului îl va contacta pe acesta la sediul sau social, pentru a încerca soluționarea pe cale amiabilă a diferendului.
In cazul în care, după parcurgerea încercării de a soluționa diferendul pe cale amiabilă, nu se ajunge la niciun consens, acesta poate fi deferit instanței de judecată competente.

Source