Consiliul Județean Maramureș elaborează în această perioadă Planul de Mobilitate Durabilă (PMD) al județului Maramureș pentru perioada 2020 – 2030, prin care se stabilesc direcțiile clare de acțiune pe care va trebui să se concentreze dezvoltarea mobilității în perioada respectivă. În elaborarea acestui document, Consiliul Județean Maramureș își dorește să aibă alături comunitatea și mediul de afaceri.

Planul de Mobilitate Durabilă (PMD) reprezintă un plan strategic conceput pentru a satisface nevoile de mobilitate ale persoanelor și întreprinderilor la nivelul județului pentru o mai bună calitate a vieții și o dezvoltare economică sustenabilă.

Astfel, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne sprijini în demersul nostru de a îmbunătăți mobilitatea și calitatea vieții în județul Maramureș prin completarea prezentului CHESTIONAR. În cadrul acestui chestionar nu vi se solicită informații cu caracter personal privind identitatea (chestionarul este trimis anonim), tocmai de aceea, în vederea atingerii obiectivelor PMD vă rugăm să răspundeți la întrebări cât mai exact și veridic.

Durata de completare a chestionarului: aprox. 10 minute.

Source