BIROUL ADMINISTRATIE PUBLICA SI ASISTENTA SOCIALA DIN CADRUL PRIMARIEI ODOBESTI PRIMESTE CERERI PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI IN SEZONUL RECE 2020-2021.

ACTE NECESARE la întocmirea dosarului de ajutor pentru încălzirea locuinţei
1. ACTE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENŢA FAMILIEI (COPII XEROX):
– buletine / cărţi de identitate,
– certificate de naştere ale copiilor,
– hotărâre judecătorească definitivă de divorţ,
– hotărâre judecătorească definitivă de adopţie,
– hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei pt. protecţia copilului privind
– măsura de plasament sau plasament în regim de urgenţă,
– hotărâre judecătorească de instituire a tutelei,
– certificat de casatorie,
– certificat de deces.
2 DOCUMENTE CARE DOVEDESC VENITURILE:
– adeverinţe cu salariul net + contravaloarea tichetelor de masă, alte sporuri salariale,
– cupoane de pensie,
– cupoane de şomaj,
– cupoane de alocaţie de stat pentru copii,
– cupoane de indemnizaţie de handicap,
– cupoane indemnizaţie de maternitate/ creştere copil /stimulent pt. creştere copil.
3. ACTE DOVEDITOARE PRIVIND LOCUINŢA SAU BUNURILE DEŢINUTE INCLUSIV ÎN ALTĂ LOCALITATE:
Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei – reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi, după caz:
– proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vînzare- cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie,
– titularul contractului de închiriere, comodat , concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani.
La stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinţei se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii.
Nu beneficiza de ajutor de incalzire persoanele care detin depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.
Nu beneficiaza de ajutor de incalzire persoanele care detin autoturism/ motocicleta cu o vechime mai mica de 10 ani.
Nu beneficiaza de ajutor de incalzire persoanele care detin mai mult de un autoturism/ motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani.
Persoanele care detin teren agricol trebuie sa declare cultura terenului respectiv.

Source