Adresa: Roman, Str. Sperantei nr. 11, jud. Neamt

CASA PÂINII

 1. Cerere de admitere in Centru, completata de solicitant sau de familia acestuia;
 2. Cerere cu plata pentru beneficiarii care platesc serviciile de hrana ;
 3. Acte doveditoare privind componenta familiei:
  • copii dupa buletinul/ cartea de identitat
  • copii certificate de nastere pentru copii sub 14 ani;
  • copii acte de identitate pentru copii peste 14 ani;
  • copie certficat de casatorie;
  • certificat de deces;
  • hotarare de divort definitiva si irevocabila;
  • pentru persoanele necasatrite declaratie tip;
  • copie certificat de încadrare in grad de handicap (daca este cazul);
  • copie act locuinta/ contract inchiriere;
  • Hotarare judecatoreasca a instantei de tutela privind delegarea temporara a autoritatii parintesti in cazul copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate;
 4. Veniturile pentru toti membrii majori:
  • adeverinta salariat;
  • copie cupon pensie;
  • copie cupon somaj;
  • copie cupon ajutor social;
  • copie cupon indemnizatie handicap;
  • copie cupon alocatie sustinere familie;
  • adeverinta de la Administratia Finantelor Publice cu veniturile realizate, pentru toti membrii majori;
 5. Adeverinta privind detinerea de terenuri agricole si animale pentru toti membrii majori de la Biroul Unic din Primarie.

 

Centrul are urmatoarele compartimente si birouri
Conducere centru Sef centru: Benchea Raluca Iolanda
Biroul Asistenta Sociala Asistent social: Rau Elena Iuliana
Compartimentul Administrativ Administrator: Vrinceanu Florin
Magaziner: Clapa Gabriela Daniela
Muncitor Calificat(electrician): Ciobanu Laurentiu
Ingrijitor: Ciobanu Maria Coseta
Compartimentul Bucatarie Ospatari: Ciobanu Cecilia, Conduratu Mihaela si Sirghe Vasile

Program
LUNI – VINERI: 7:00 – 15:00

Adresa: Str. Sperantei nr. 11, Roman, jud. Neamț
Telefon: 0233/732266, 0785257296.
Persoana de contact șef centru Benchea Raluca

Centrul pentru servicii sociale, este un centru de servicii sociale, fara personalitate juridica, care se adreseaza persoanelor defavorizate din Municipiul Roman.
Centrul asigura o gama variata de servicii, respectiv asigurarea hranei zilnice, activitati de consiliere/informare pentru rezolvarea unor probleme dificile specifice cu care se confrunta populatia defavorizata, cu scopul de a ajuta persoanele in dificultate.

Centrul pentru servicii sociale „Casa Painii” presteaza servicii sociale gratuite persoanelor aflate in situatii economice sociale si medicale deosebite:

 • prin pregatirea si servirea a doua mese zilnice in limita alocatiei de 12 lei/zi/persoana, hrana distribuindu-se o data pe zi, de luni pana vineri inclusive pentru weekend.

Servirea hranei la Centrul pentru servicii sociale, conform ROF, s-a acordat pe baza de cerere si acte doveditoare privind veniturile membrilor familiei si alte acte necesare, in functie de specificul fiecarui caz:

 • prin acordarea de servicii de informare direct beneficiarilor in vederea imbunatatirii calitatii vietii,
 • prin asigurarea de servicii sociale, consiliere, informare si hrana pentru persoanele defavorizate din Municipiul Roman.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de Servicii Sociale „Casa Pâinii” sunt:

 1. copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 2. tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situaţia prevăzută la lit. a);
 3. persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 4. pensionarii;
 5. persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;
 6. invalizii şi bolnavii cronici;
 7. orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.

Activitatile desfasurate in sustinerea serviciului constau in informare pe diverse teme, evaluarea nevoilor din punct de vedere social al persoanelor defavorizate, sprijin pentru reintegrare sociala.
Principalele metode de lucru presupun identificarea nevoilor sociale printr-o evaluare initiala, intocmirea si monitorizarea planului individualizat de interventie.

Source