Centrul Multifuncțional Bastion se deschide pentru operatorii culturali Consiliul Județean Timiș a elaborat un regulament prin care se stabilesc condițiile de selecție și desfășurare a evenimentelor culturale care vor avea loc în Centrul Multifuncțional Bastion. Acest proiect, aprobat prin votul consilierilor județeni, permite organizarea de evenimente culturale și artistice într-un spațiu generos de peste 300 de metri pătrați. Printre activitățile acceptate se numără spectacole, expoziții, proiecții de filme, conferințe, târguri și ateliere creative. Potrivit proiectului de hotărâre, spațiul poate fi folosit gratuit pe termen limitat de către instituțiile publice subordonate Consiliului Județean Timiș sau de către instituții de utilitate publică, prin încheierea unui protocol de colaborare. De asemenea, centrul poate fi închiriat temporar gratuit sau contra cost pentru evenimente în care consiliul județean este partener. Activitățile desfășurate în Centrul Multifuncțional Bastion urmăresc diversificarea ofertei culturale în județul Timiș, atrăgând atât locuitori din Timișoara, cât și turiști din România și din străinătate. Organizatorii pot propune evenimente din diverse domenii precum arte vizuale, arte spectacolului, patrimoniu cultural și turism, educație și mediere culturală, întâlniri, conferințe sau târguri. Consiliul Județean Timiș a lansat un apel de selecție pentru evenimentele care vor avea loc în Centrul Multifuncțional Bastion. Pentru a asigura o diversitate a activităților, se permite organizarea a maximum două evenimente pe an de către același solicitant. Durata medie a evenimentelor este de 10 zile, fără a depăși două săptămâni. Informații suplimentare pot fi găsite pe site-ul instituției http://www.cjtimis.ro, la secțiunea anunțuri. -ȘtirileSânnicolauTv

Source