Începute în 2022, lucrările de construire a două noi clădiri la Școala Generală nr. 30 au ajuns la jumătate. La finalul lucrărilor, capacitatea școlii va crește cu peste 500 de elevi.

În cadrul contractului există două tipuri de lucrări: cele de modernizare ale celor 3 corpuri de clădire existente și cele de construire a două corpuri noi de clădire, corpurile D și E. Cele două noi corpuri de clădire au fost ridicate, urmează să fie finisate și să fie aplicate termositemele pe fațade.

Noile clădiri au o suprafață totală construită de 3.255 mp, astfel că se vor obține în plus 6 săli de clasă și spațiile funcționale necesare la corpul D și 10 săli de clasă și spațiile funcționale necesare la corpul E. 

Noile construcții vor oferi condiții mai bune pentru circa 100 de cadre didactice și personal nedidactic și pentru peste 2.000 de elevi, care vor fi repartizați astfel: în corpul A – 592 elevi, în corpul B – 881 elevi, în corpul D- 240 elevi, în corpul E- 300 elevi. Pentru corpul C numărul de locuri este: 50 la bazinul de înot, 70 la sala de sport, 200 la sala multifuncţională.

Executant: ASOCIEREA SC T.T. & CO SOLARIA GRUP S.R.L.-lider asociere si S.C. EURAS S.R.L.-asociat. 

Valoare contract:  17.107.504,71 lei fără TVA. Valoarea totală a proiectului este de 24.832.644.03 lei cu TVA.

Durata execuției: 24 de luni. Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în ianuarie 2022.

Până în prezent, întregul proiect a ajuns la un grad de realizare de 50%.

Proiectul este co- finanțat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii 10.1 – Investiţiile în educaţie, şi  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare. Obiectiv Specific 10.1 Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Serviciul Comunicare

The post Cele două noi clădiri pentru extinderea Școlii Generale 30 au fost ridicate. Vor fi construite 16 noi săli de clasă first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source