Primăria orașului Deta recrutează 3 persoane, recenzori care asigură autorecenzarea asistată (ARA) pentru colectarea datelor, precum și personal de rezervă.

Modalitatea de Angajare:

Contract de prestare servicii de autorecenzare asistată pentru colectarea datelor – recrutarea și plata persoanelor selectate se face de către Primărie.

Perioada – 14 martie – 15 mai 2022

Atribuțiile Recenzorilor:

 • Muncă predominant în locațiile stabilite de Primăria Deta
 • Disponibilitatea de a lucra cel puțin 8 ore/zi (posibil două schimburi)
 • Disponibilitatea de a lucra în weekend (sâmbătă și/sau duminică)

Plata:

În perioada de autorecenzare (14.03-15.05.2022), plata recenzorilor ARA se face în funcţie de numărul de chestionare pentru care se asigură asistența populației, chestionarul fiind compus din mai multe secțiuni cu grade de complexitate diferite.

Tarife:

 • 7 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea persoanei”
 • 3,5 lei pentru „Secțiunea pentru recenzarea locuinței”

Condiții de angajare:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției
 • Să aveți cel puțin studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu)
 • Să nu aveți cazier judiciar
 • Să aveți abilități de utilizare a tabletelor
 • Să dispuneți de un telefon mobil pe care să-l utilizați pentru comunicare
 • Să aveți următoarele abilități – de a comunica într-o manieră civilizată, cordială și plăcută, de a avea capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi metodici și riguroși, de a fi rezistenți la stres și lucru sub presiune

Pașii de urmat pentru a deveni recenzor:

 1. Completați și depuneți modelul de cerere înscriere – Cerere recenzor ARA
 2. O copie a actului de identitate și copie a diplomei care atestă ultima școală absolvită (conform cu originalul)
 3. Transmiteți documentele:
 4. online: la adresa de email: [email protected]
 5. fizic – la Registratura Primăriei orașului Deta (program de lucru: Luni-joi: 8:00 – 16:00, Vineri: 8.00-13:30).

Source