Extrase din legislație cu privire la cartea de imobil:

Legea 196/2018:

Articolul 57     ,,Președintele asociației de proprietari are următoarele atribuții:

                          i) întocmește și actualizează cartea de imobil, în conformitate cu legislația în vigoare”

Ordonanța de Guvern 97/2005:

Articolul 38(4) ,,Responsabilul cărţii de imobil are obligaţia să înscrie, pe baza actului de identitate, persoanele care domiciliază sau au reşedinţa în imobilul respectiv şi să o prezinte, la cerere, poliţiştilor sau lucrătorilor serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor.”

Hotărârea de Guvern 1375/2006:

Articolul 91(1)  ,,Cartea de imobil se întocmeşte în termen de 30 de zile de la darea în folosinţă a imobilului cu destinaţie de locuinţă, de regulă, pentru fiecare scară sau corp de clădire.”

Articolul 94      ,,Responsabilii cărții de imobil, desemnați în condițiile legii, au următoarele atribuții:

                          a) să solicite persoanelor care locuiesc în imobil prezentarea actelor de identitate, în termen de 15 zile de la sosire, în vederea înscrierii datelor în cartea de imobil”

Articolul 95      ,,Înscrierea persoanelor în cartea de imobil se face în baza actului de identitate, iar pentru copiii sub 14 ani, în baza certificatului de naştere. Articolul 97(2) ,,Cartea de imobil se eliberează gratuit, de unitatea de poliție, persoanei care a fost desemnată ca responsabil al cărţii de imobil.”

ATENȚIE, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, nu se mai pot solicita fotocopii după cartea de identitate și/sau după actul de proprietate. Documentele care conțin date cu caracter personal, pot fi verificate doar vizual, pentru conformitate.

     În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, trebuie respectat principiul reducerii la minimum a colectării lor, respectiv să se facă doar prelucrarea informațiilor strict necesare pentru îndeplinirea scopului prevăzut de lege.

Termen de actualizare a cărților de imobil este 01.03.2024.

Source