Direcţia Municipal Locato, organizează la sediul din str. Ştefan cel Mare, nr. 259, concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioada nedeterminata a unor posturi vacante, în regim contractual, nivel de execuţie:

  • 1 post inspector de specialitate I, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Biroul Financiar- contabilitate;
  • 1 post muncitor calificat, instalator apa, canal, treapta III, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, in cadrul Serviciului Administrarea retelelor de ape pluviale si reparatii hidranti.

Formulare

Source