Direcția de Asistență Socială Roman, județul Neamț, organizează la sediul instituției din str. Alexandru cel Bun, nr.3, concurs de ocupare a patru (4) posturi vacante, contractuale, de execuţie, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, astfel:
– 1 post de îngrijitor la Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice :
Condiții specifice:
– studii generale;
– vechimea în muncă minim 3 ani.
-1 post de îngrijitor la Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc – Casa Copiilor :
Condiții specifice:
– studii generale;
– vechimea în muncă minim 3 ani.
– 1 post de animator socio-educativ la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice – Casa Bunicilor :
Condiții specifice:
– studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– vechimea în muncă minim 5 ani.
– 1 post de șofer I la Centrul pentru servicii sociale – Casa Pâinii :
Condiții specifice:
– studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
– permis de conducere categoria B,
– vechimea în muncă minim 3 ani și 6 luni.

Formulare

Source