Directia Municipal Locato Roman, cu sediul în Roman, str. Stefan cel Mare, nr. 259, județul Neamt, in conformitate cu prevederile art. 18, alin.(1) din anexa la H.G.nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si HCL 260/28.11.2022 – ANEXA 2-  , organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante, de executie, după cum urmează:

  • 1 post  muncitor calificat, instalator, treapta II
  • 1 post muncitor calificat (electrician) , treapta IV
  • 1 post muncitor necalificat, treapta I

Formulare

Source