Direcția de Asistență Socială Roman, judetul Neamt, organizează la sediul instituției din str. Alexandru cel Bun nr.3, concurs de ocupare a unui post vacant, contractual, de execuţie, pe perioadă determinată, cu norma intreaga de 8 ore/zi, astfel:
– 1 post asistent medical comunitar la Serviciul asistență medicală comunitară și școlară

Formulare

Source