Club Sportiv Municipal Roman, cu sediul în Roman, județul Neamț, strada Piața Roman Vodă, nr. 1, organizează, la sediul instituției din Piața Roman Vodă, Nr. 1, organizează concurs în vederea ocupării a 4(patru) posturi vacante, în regim contractual, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână și a 1(unu) post vacant, în regim contractual, cu durata timpului de muncă de 2 ore/zi, respectiv 10 ore/săptămână, conform H.G. nr./23.03.2011, astfel:

  • 1 post vacant, ¼ normă, nivel de execuție, de inspector de specialitate debutant (specialist relații publice) la Club Sportiv Municipal Roman – Serviciul Competiții Sportive;
  • 1 post vacant, nivel de execuție, de inspector de specialitate IA (organizator evenimente sportive) la Club Sportiv Municipal Roman – Serviciul Competiții Sportive;
  • 1 post vacant de îngrijitor la Club Sportiv Municipal Roman – Serviciul Baze Sportive;
  • 2 posturi vacante de muncitor necalificat I (femeie de serviciu) la Club Sportiv Municipal Roman – Serviciul Baze Sportive;

Formulare

Source