Direcția Municipal Locato Roman, organizează la sediul instituției din Roman, str. Ștefan cel Mare, nr. 259, județul Neamț concurs pentru ocuparea unui post contractual, de execuție, pe perioada  nedeterminata de timp, cu normă întreagă de 8 ore/zi, astfel :

  • 1 post inspector specialitate IA , la Serviciul Cimitir – Compartiment Autorizări . Condiții specifice:

Source