Direcția de Asistență Socială a Municipiului Roman anunţă organizarea examenului de promovare, personal contractual, nivel de executie, după cum urmează:

  • Inspector de specialitate I la Compertiment relații cu publicul, petiții și sesizări

Formulare

Source