Direcția de Asistență Socială Roman, judetul Neamt, organizează la sediul instituției din str. Alexandru cel Bun nr.3, concurs de ocupare a unui post vacant, contractual, de execuţie, pe perioadă determinată, cu norma intreaga de 8 ore/zi, astfel:

  • 1 post ingrijitor la Centrul de zi pentru copii anteprescolari aflati in situatii de risc – Casa Fluturasilor

Formulare

Source