Direcția de Asistență Socială Roman, judetul Neamt,  organizează la sediul instituției  din str. Alexandru cel Bun nr.3, concurs de ocupare a unui post  vacant, contractual, de execuție,  pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi,   astfel:

  • 1 post de inspector de specialitate IA la Biroul achiziții publice, aprovizionare, IT, SSM

Formulare

Source