Club Sportiv Municipal Roman organizează la sediul instituției din Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 246 et.1, examen de promovare, în grade sau trepte profesionale imediat superioare a unor salariați, personal contractual, din cadrul Clubului, astfel:
1. Compartiment achiziții publice:
– inspector de specialitate II  inspector de specialitate I
2. Compartiment financiar-contabilitate:
– inspector specialitate IA  șef birou II
3. Casierie:
– casier  referent casier I
4. Compartiment juridic:
– consilier juridic debutant  consilier juridic II
5. Serviciul competiții sportive:
– Inspector specialitate debutant  inspector de specialitate II
6. Serviciul Baze Sportive:
– muncitor calificat III  muncitor calificat II
– muncitor calificat IV  muncitor calificat III
– muncitor calificat IV  referent II
– referent I  referent IA
7. Birou Protecție Reglementă Administrativ:
– muncitor calificat IV  muncitor calificat III

Formulare

Source