Direcția Municipal Locato Roman, organizează la sediul instituției din Roman, str. Ștefan cel Mare, nr. 259, județul Neamț concurs pentru ocuparea unui număr de patru posturi contractuale, de execuție, pe perioada determinată, respectiv nedeterminată de timp, cu normă întreagă de 8 ore/zi, astfel :

    • 1 post inspector specialitate II, contract individual de muncă pentru o perioadă determinată de timp ( 3 luni ), durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Serviciul Iluminat – Compartamentul Monitorizare și Mentenanță Iluminat Public.
    • 1 post muncitor calificat ( electrician aparataj), treapta I, contract individual de muncă pentru o perioadă nedeterminată de timp, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Compartiment Monitorizare şi Mentenanţă Iluminat Public.
    • 1 post referent casier IA contract individual de muncă pentru o perioadă nedeterminată de timp,cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Compartiment Administrare Cimitir
  • 1 post şef formaţie, contract de muncă încheiat pe perioadă nedetermintă de timp, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Formaţia Servicii Mortuare.

Source