Direcția de Asistență Socială Roman, judetul Neamt,  organizează la sediul instituției din str. Alexandru cel Bun nr.3, concurs de ocupare a unui post vacant, contractual, de execuţie, pe perioadă nedeterminată, cu norma intreaga de 8 ore/zi,   astfel:

  • 1 post casier   la Biroul financiar contabilitate:

Formulare

Source