organizează concurs de recrutare în vederea ocupării urmatoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată, în regim contractual, nivel de execuție:

  • Un post vacant sofer categoria B in cadrul Serviciului Administrare retele preluare ape pluviale si reparatii hidranti, la echipa de desfundat canalizari;
  • 2 posturi muncitor calificat instalator, constructii in cadrul Serviciului Administrare retele preluare ape pluviale si reparatii hidranti la Formatia de intretinere si reparatii retele de preluare ape pluviale;
  • Un post muncitor calificat electrician de intretinere instalatii si retele electrice de joasa tensiune in cadrul Serviciului Iluminat public;
  • Un post muncitor necalificat in cadrul Serviciului Iluminat public.

Formulare

Source