Direcţia Municipal Locato Roman anunţă organizarea examenului de promovare la sfârşitul perioadei de debut pentru personalul contractual , nivel de execuţie, după cum urmează:

  • Inspector de specialitate debutant la Serviciul Iluminat Public – Compartiment Monitorizare şi Mentenanţă Iluminat Public .

Source