În baza O.U.G. nr.115 din 2023, art. VII, alin.3, Direcția de Asistență Socială Roman, județul Neamt, organizează la sediul instituției din str. Alexandru cel Bun nr.3, concurs de ocupare a unui post vacant, contractual, de execuție, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, astfel:

  • 1 post de infirmier la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice – Casa Bunicilor

Formulare

Source