Direcția de Asistență Socială Roman, județul Neamt, organizează la sediul instituției din str. Alexandru cel Bun nr.3, concurs de ocupare a unui(1) post vacant, contractual, de execuție, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, astfel:

  • 1 post de psiholog stagiar la Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc – Casa Copiilor

Formulare

Source