Directia Municipal Locato Roman, cu sediul în Roman, str. Stefan cel Mare, nr. 259, județul Neamt, in conformitate cu prevederile art. 18, alin.(1) din anexa la H.G.nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si HCL 260/28.11.2022 – ANEXA 2-  , organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante, de executie, după cum urmează:

  • 1 post sofer buldoexcavator  , categoria C, treapta I ,cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Formatia Intretinere si reparatii retele de preluare a apelor pluviale
  • 2  posturi  muncitori calificati, instalatori, treapta II, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Formatia Intretinere si reparatii retele de preluare a apelor pluviale
  • 1 post muncitor necalificat cu atributii de gropar, treapta I, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Formatia Servicii Mortuare, din cadrul Serviciului Administrare Cimitir
  • 1 post inspector specialitate II, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână,  la Formatia Monitorizare si Mentenanta Iluminat Public
  • 1 post muncitor calificat ( electrician), treapta I, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Formatia Monitorizare si Mentenanta Iluminat Public.
  • 1 post inspector specialitate – debutant , cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână,   la Formatia Monitorizare si Mentenanta Iluminat Public
  • 1 post muncitor calificat, treapta IV, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Formatia Monitorizare si Mentenanta Iluminat Public.
  • 2 posturi muncitori necalificati, treapta I, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Formatia Monitorizare si Mentenanta Iluminat Public.
  • 1 post inspector specialitate I , cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână,   la Birou Administrare Fond Locativ

Formulare

Source