Direcția de Asistență Socială Roman, judetul Neamt, organizează la sediul instituției din str. Alexandru cel Bun nr.3, concurs de ocupare pe perioadă nedeterminată a 3 posturi vacante, contractuale, de execuţie, astfel:

  • 1post arhivar la Compartimentul administrativ
  • 1post referent IA la Adapost de noapte – Casa Sperantei
  • 1 post institutor la Centrul de zi pentru copii aflati in situatii de risc– Casa Copiilor

Formulare

Source